صلوات

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْ

كسى كه مى خواهد ختم صلوات كند بايد با طهارت رو به قبيله و توجه كامل ختومات زير را انجام دهد.
ختم اول : 786 مرتبه بسم الله الرحمن الرحيم گفته ، سپس 132 مرتبه صلوات بفرستد.
ختم دوم : براى عزت يافتن در هر روز به ده بار صلوات فرستادن مداومت نمايد.

منبع اصلی مطلب : : : همه چیز در مورد صلوات : :
برچسب ها : صلوات
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : :. ختم با طهارت .: